దొంగా….దొంగా

స్థలం : అమీర్ పేట

సమయం : రాత్రి సుమారు 9:45 గం||లు

మీము బస్ కొసం చుస్థున్నాము అక్కడ చాలా మంది జనం ఉన్నారు బస్సుల సౌండ్ తొ చాలా ఇదిగా ఉంది,ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు పరుగెత్తుతున్నారు ఒకరు పెద్దాయన ఇంకొకళ్ళు ఒక 15 సం||రాల పిలగాడు  చివరికి సినిమా ఎమిటంటే పిలగాడు
వచ్చి  అడుకుంటున్నాడట అతనికి పాపం అనిపించి ధర్మం చేయడానికి జేబులొనుంచి చిల్లర దొరక్క జేబులొవున్న డబ్బులుమొత్తం తీశాడటండి ఇంకేముంది మనొడికి ఆడబ్బులు చూసేసరికి ఆగలేదు..లాక్కొని పరార్,ఇతను తేరుకునే సరికి వాడు జంప్ వాడి అద్రుష్టం ఏమిటంటే వాడు రొడ్డు సగానికి వెళ్ళేసరికి బుస్ అడ్డం వఛ్చింది వాడు చల్లగా అక్కడనుంచి జారుకున్నాడు.
జాగ్రత్త!!

ఆతరువాత మన జనాల హడావిడి ఎలాగూ మాములే కదండి,అందరూ పొగయ్యారు ఇంక మొదలు పెట్టారు ప్రశ్నల వర్షం…

ఇంతలొనే మాబస్సు వచ్చింది జనాలు అంతా అక్కడ పొగయ్యారు కదా ఇక్కడ తక్కువ మందే ఉన్నారు వెంటనే ఎక్కేసి కూర్చున్ననని పొరపడ్డారా అబ్బే లేదండి మనకి అంతసీన్ లేదండి నుంచున్నాను…

One thought on “దొంగా….దొంగా

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s