గొర్రెల మంద మన నాయకులు..!

నేను ఇంతక ముందు చేప్పినట్ట్లు మన నయకులు ప్రయివేటు రిజర్వేషన్ గానం పాడుతున్నారు ..!మన రాజశేకరుడు ఎక్కడ మిగతా వాళ్ళు అంటారొనని ,మనొడే ఒక అడుగు ముందుకేసి మేముకూడా వాటిని అమలుపరచాలని అనుకుంటున్నామని వచ్చేఎన్నికలనాటికి అమలుపరుస్తామని చేబుతున్నాడు…!
ఇంక ఉన్నతవర్గానికిచేందిన పేదవారికి ఇక ప్రైవేటు రంగములొ  కుడా  చుక్కేదురే!!! 

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s