మనమే నెంబర్ 1

కిడ్నాపులు,దొమ్మీలు,హత్యలు,భుతగాదాలలొ,కౌంటర్ రాజకీయా లలొ మనకిప్పుడు ప్రత్యెకస్థానం కొంచం ఒపికపడితే మనమే మనమే నెంబర్ 1.

మరిన్ని వివరములకొసం శనివారం ఈనాడు ఎడిటొరియల్ చదవండి !

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s