ఆశ………….!

ప్రతి పరాజయం మళ్ళీ ప్రయత్నించటానికి ఒక కొత్త అవకాశం కలిపిస్తుంది.
నిన్నటి గురించి మర్చిపో.
నీకు తగిలిన గాయాలు ,అపజయాలు నీ మదిలోకి రానివ్వకు .
నీ జీవితాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించు.
ధైర్యంగా కలలు కను , ధైర్యంగా ప్రయత్నించు.
ఈ రోజు అందరికంటే గొప్పగా వుండటానికి ప్రయత్నించు.

3 thoughts on “ఆశ………….!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s