తెలుగు పాత పుస్తకాల లైబ్రరి ఇక్కడ …

http://www.ulib.org/cgi-bin/udlcgi/ULIBAdvSearch.cgi?listStart=0&language1=Telugu&perPage=20

ఇది యూనివర్సల్ లైబ్రరి ( మిలియన్ పుస్తకాలు ) వారు నిర్వహిస్తున్నారు http://ulib.org

5 thoughts on “తెలుగు పాత పుస్తకాల లైబ్రరి ఇక్కడ …

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s