చిరంజీవి ది `ప్రజారాజ్యం`

ఎన్నొ రొజుల నిరీక్ష్నణ,ఆత్రుత ల మధ్య చిరంజీవి తన పార్టీ  పేరు  ` ప్రజారాజ్యం` అని  పెట్టారు.జెండా ఎజెండా త్వరలొ ……చదువుతూనే ఉండండి తెలుగు బ్లాగ్స్…

ప్రకటనలు