చిరంజీవి రహస్య అంతరంగిక సమావేశం–వీడియౌ

చిత్రం క్వాలిటికూడా బాగుంది…కొంతమంది అయితే దీనిని కావాలనే చిరంజీవే తీయించి ప్రచారంకొసం, అందరూ చిరంజీవిని ఎదొ చేసేస్తున్నారు అని అనుకొవాలనే భావనకొసం ఇలాచేస్తున్నాడని అనుకుంటున్నారు !!
ఇంకొకవిషయం ఎమిటంటే చిరంజీవి  తనగదికి తనే దగ్గరుండి తాళం  వేయిస్తాడట , అయిన అంతరంగిక సవావేశం  లొ బయటివాడు ఎవడు వస్తాడు  నాకుకూడ ఎదొ ఒకమూలన  కొంచం అనుమానమే ! మరి మీమాటేమిటి ?

9 thoughts on “చిరంజీవి రహస్య అంతరంగిక సమావేశం–వీడియౌ

  1. ఏమో మరి, అంతా రాజకీయాలు.
    చిరంజీవి గొంతు చాలా క్లియర్ గా ఉంది, అలానే వీడియో క్వాలిటీ కూడా చాలా బావుంది కాబట్టి ఇదేదో కొద్దిగా అనుమానించాల్సిన విషయమే.

  2. పాతికేళ్లపాటు అలవాటయిందిగా పాపం – కెమెరా లేకపోతే ఏదీ మాట్లాడలేడని వాళ్లవాళ్లే కెమెరా పెట్టి ఉంటారు, అవి పొరపాటున బయటికొచ్చుంటాయి.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s