నా ఫొటొతొ చిన్న ప్రయౌగం…

ఈ నాఫొటొ లని చూడండి…………..

photofunia_1e68

photofunia_485a

photofunia_24987

ఇంకా ఇలాంటివి చాలాచేశాను ..ఇక్కడ చూడండి..http://www.flickr.com/photos/9085936@N08/

మీరూ మీ ఫొటొలను పైవాటి లాగా మార్చుకొవచ్చు….ఇక్కడ నొక్కండి http://www.photofunia.com పండగచేసుకొండి

6 thoughts on “నా ఫొటొతొ చిన్న ప్రయౌగం…

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s