మనం అలొచించాల్సిన అవసరం వచ్చింది

మన తెలుగొడు మహరష్ట్ర లొ అడుగు పెడితె 7000 వేలు  మంది అడ్డుకున్నారు. మనం మాత్రం ఇంకా కొట్టూకుంటున్నాం. మనకు లేదు ఆ బాధ. నీళ్ళూ లెకపొతె మాత్రం ప్రభుత్వ తప్పు అని దర్నాలు  చేస్తాం. కాని తెలుగొడికి ఇప్పుడు జరిగిన అవమానానికి ఎన్ని చేయ్యాలి. మన నాయాకులకి పదవులు కాపాడుకునె అలొచన తప్పా ప్రజల అవసరాలు పట్టవా. ఒక జాతియం గా  పేరు ఉన్న ప్రతిపక్ష నాయాకుడికి జరిగిన అవమనం నిజంగా మన రాష్టానికి  జరిగిన అవమానమే. ఇప్పటికైన మన నాయకులు రాజకీయలు పక్కన పెట్టి మన రాష్ట్రా తెలంగానా  సొదరి సొదరులుని కాపాడంది..
తెలుగు ప్రజల పరువు తకట్టు పెట్టి మహరాష్ట్ర ప్రాజెక్టులకు కొమ్ము కాస్తున్న మన ప్రబుత్వ సిగ్గులెని మంత్రులు ఎ మొహం పెట్టుకుని ఒట్లు అడుక్కుంటారు .. షేం షేం కాంగ్రెస్..

please Fight  for our water.  save  Andhra Pradesh.

Note:  తప్పుగా మట్లాడితె క్షమించండి. నిజం అనిపిస్తె అలొచించండి

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s