షాపు నెంబరు 156 లొ …… ఏముంది

హైదరాబాదు పుస్తక ప్రదర్శనలో షాపు నెంబరు 156 లొ ఒక కొత్త ఆవిష్కరణ జరిగింది ! ఏమిటొ తెలుసుకొవాలంటే విచ్హేయండి.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s