జీబూలీ జననం

JeebuLee1

అశేషమైన అభిమానులకు తన ఇంటి మూడో అంతస్తు నుండి జీబూలీని పరిచయం చేస్తున్న వారి తండ్రి జీబూడీ.

 

(జీబూ వంశంలో ఏడవ తరం తార జననం – జీబూలీ)

UJFFA = Universal Jeebu Family Fans Association.

————–

Jeebu Lee Series – 1 : Created by “Kiran Kumar Chava” and “Katta Vijay

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s