అన్నా కి మద్దతుగా ఫొన్ చేయండి

Call PM on this number (011) 23018939, and ask why Anna Hazare is arrested. They will soon stop picking that up. If so please share if you have any different numbers.

కాల్ చేశాను … విష్యం అడగ్గా ! సార్ ప్లీజ్ మీరు చిదంబరం గారితొమాట్లాడమన్నారు , నెంబరులెదు అని నేను అంటే ఇస్తానన్నారు ! మీరు ప్రయత్నించండి, మరొ స్వాతంత్రసంగ్రామంలొ పాలు పంచుకొండి!

One thought on “అన్నా కి మద్దతుగా ఫొన్ చేయండి

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s