అన్నా హజారేకు మద్దతుగా నడక

నమస్కారం, స్నేహితులకు రేపు ఉదయం అన్నా హజారేకు మద్దతుగా ఒక నడక కార్యక్రమం నిర్వహిద్దామని అనుకుంటున్నాం.. ఒక అరగంటసేపు . 1.కూకట్పల్లి JNTU నుంచి … మలేషియన్ టౌన్షిప్ వరకు లేదా 2. IIIT నుంచి WIPRO సర్కిలె వరకు .. timings : 8:30 or 9:00 to 30 minutes మీ అభిప్రాయం తెలపండి! మీ అభిప్రాయం తెలపండి!

One thought on “అన్నా హజారేకు మద్దతుగా నడక

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s