హొళీ… వెంటాడే జ్ఞాపకం

హొళీ ఇప్పటికి నాకు ఈ పండగంటే రంగులు పూసుకొవడం అనే ఉస్తాహమే తప్ప ఇంకా ఏంలేదు … నాకు ఈ పండగకు పెద్దగా చెప్పుకొదగ్గ తీపి గుర్తులు ఏంలేవు … కాని హొలీ అనగానే గుర్తుకువచ్చే సంఘటన మటుకు ఒకటి జరిగింది అది నా ఇంజనీరింగ్ చివరి సంవస్తరం లొ జరిగింది !
అప్పటివరకు ప్రతిసంవస్తరం లానే స్నేహితులతొటే బాగానే జరుపుకునే వాళ్ళం హొళీ కాని అది ఇంజనీరింగ్ చివరి సంవస్తరం ఇక ఎవరి పనులలొ వాళ్ళున్నారు ఎవరికి వారు హైదరాబాబ్ అనొ ఎటొ వెళ్ళిపొయారు … నేను ఉదయం సుమారు తొమ్మిది .. పది ఆ మధ్యలొ రూం నుంచి బయటికి వచ్చాను మా ‘మమతా’ మెస్ లొ ఒక టీ తాగి ఇల్లందు క్రాస్ రొడ్ కి వస్తున్నాను నడుచుకుంటూ , ఇల్లందు క్రాస్ రొడ్ ఇది ఆంగ్ల అక్షరం ‘టీ’ లాగా ఉంటుంది అందులొనే ఒక మూలకి రెండవ పట్టణ పొలీస్ స్టేషన్ కూడా ఉంది ,ఆరొజు  జనాలు రంగులు చల్లుకొని ఊరుకుంటారా ఎవరొ ముగ్గురు హొళీ బాగానే ఆడినట్టున్నారు తరువాత బాగా తాగి ఇల్లందు క్రాస్ రొడ్ నుంచి వస్త్తున్నారు అక్కడే పొలీస్ స్టేషన్ ఉంది కదా ఎవడైనా ఆపుతాడేమొనని మంచి స్పీడ్ మీద వస్తున్నారు బండి మీద ఒక పక్కనుంచి బస్సు వస్తుంది  వీళ్ళకి ఆ బస్సు కనిపించలేదు అందులొను ఆస్పీడ్ లొ వెళ్ళీ పొవచ్ఛనుకున్నారు కాబొలు పొయి బస్సుకింద దూరారు ఇదంతా నాకళ్ళ ముందు లీలగా జరిగింది అందరిలానే నేను వెళ్ళి చూశాను … అప్పటికే ఇద్దరు అక్కడే చనిపొయారు .. ఇంతలొ 108 వచ్చింది ఇంకొకడు కూడా అనుమానంగానే ఎక్కించారు … తెల్లారి పేపర్లొ చూశాను ఆ శాల్తి కూడా ఖతం అని !! నాకు ఎందుకొ కొన్ని రొజులు పట్టీంది ఆ భయంనుంచి బయటికి రావటానికి . ఇంకా అప్పుడప్పుడు గుర్తుకొస్తూనే ఉంటుంది !

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s