ఒక్క ఒరలొ రెండు కత్తులు

గెలిచింది ఒక్క స్థానమే అయినా రాష్ట్ర నాయకత్వం మొత్తం హడావిడి ఇంతా అంతాకాదు ! ఇది ఉపఎన్నికల్లొ బీ.జె.పి సాధించిన విజయం.ఈ విజయం ఏం అంత సామాన్యమైనది ఏమీ కాదు ..ఇది బీ.జె.పి కి కొఉస్తాహాన్ని ఇచ్ఛింది ఇప్పుడు బీ.జె.పి రాయకీయ వ్యూహాలు మారాయి.తెలంగాణా వాదం దాని మీద నెట్టు కొచ్చే ఏకైన పార్టీ టి.ఆర్.యస్ ని కాదని అక్కడ పాగావేయడం నిజంగా అభినందించ దగిన విషయమే !
రాజకీయం గా ఇప్పుడు తెలంగాణా వాదాన్ని బలంగా ప్రజలలొకి తీసుకొని వెల్తూ టి.ఆర్.యస్ కి తెలంగాణా లొ మరొక ప్రత్యమ్నాయం గా మారుతుంది ఇప్పుడు తెలంగాణా ప్రజలు బీ.జె.పీ ని కుడా తెలంగాణా కు బీ.జె.పీ ఛిత్తశుద్దితొ ఉందని విశ్వశిస్తారు అని నా నమ్మకం.ఇప్పటికే తెలంగాణా ప్రజలు టి.ఆర్.యస్ మీద చాలా అసహనం గా ఉన్నా వేరే గత్యంతరం లేక ఆ పార్టీ నే నమ్ముకున్నారు ,  ఇప్పుడు వాళ్ళకు బీ.జె.పీ ఒక ప్రత్యమ్నాయం ..అందులొనూ ఈ విజయం బీ.జె.పీ కి ఎంత  ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిందొ నిన్న ఆ పార్టీ శ్రేణులు చేసిన హడావిడి చూస్తే నేతెలుస్తుంది , ఇది తప్పకుండా వీరికి ఇది రాయకీయ విజయమే .
కాని వీరు టీ.ఆర్.యస్ ధాటికి నిలబడగలరా ! టీ.ఆర్.యస్ తెలంగాణా వాదాన్ని వేరే ఇతర రాజకీయ పార్టీ కి ఉపయోగపడనిస్తుందా ! ఇప్పటి వరకు తెలంగాణా లొ వచ్ఛిన ఏ తెలంగాణా ఉద్యమైనా అది టీ.ఆర్.యస్ కను సన్నులలొనే జరిగింది అది జె.ఏ.సి అయినా కొదండరాం అయినా .. సకల జనుల సమ్మెఅయినా ! ఇప్పుడు బీ.జె.పీ కి మరొక రాయకీయ శత్రువు టి.ఆర్.యస్.నేను అయితే టీ.ఆర్.యస్ బీ.జె.పీ ని కలుపుకు పనిచేస్తుందని నేను అనుకొను , ఇంతకీ తెలంగాణా వాదాన్ని అడ్డంపెట్టుకుని బాగానే గెలిచారు ,ఉపఏన్నికలు తెచ్ఛి అసెంబ్లీలొ అటు టీ.ఆర్.యస్ ,బీ.జె.పి ఇటు జగన్ అసెంబ్లీ లొ సంఖ్య పెంచుకున్నారు , వీళ్ళు వీళ్ళని గెలిపించిన ప్రజలకొసం ఏంచేస్తారొ చూద్దాం.

One thought on “ఒక్క ఒరలొ రెండు కత్తులు

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s