ఇరవై కాదు రెండే !

నిన్నటి దాకా సాక్షి వాడు ఖాతాల స్థంభన వల్ల ఇరవై వేలమంది ఉద్యొగులు నష్టపొతారు అంటే నాకు ఎక్కడొ సానుభూతి కలిగింది … పాపం ఎలా సంపాదించినా అంత మందికి ఉపాధి ఉపాది కల్పిస్తున్నాడు కదా అని అనిపించింది … కాని సి.బి.ఐ అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు సమాదానంగా జగతి పబ్లికేషన్ ఇచ్ఛిన సమాదానం ప్రకారం వాళ్లదగ్గర పని చేస్తున్న వారి సంఖ్య సుమారు 2300 మాత్రమే !

నిన్నటి నిన్న వాళ్ళ వెబ్ సైట్ లొ పెట్టు కున్న పొల్  వళ్ళ గాలే తీస్తే దాన్ని అసలు సైట్ లొనే లేకుండా తీసేశారు , ఇవేమి సాక్షి పేపర్ లొ రావు మళ్లీ వీళ్ళే చిరంజీవి కూతురు ఇంట్లొ దొరికిన డబ్బుగురించి ఏపేపర్ లొ రాలేదు ఒక్క సాక్షి లొనే వచ్ఛింది , సాక్షి … అది … సాక్షి ఇది అని డప్పుకొడతారు చెప్పేదేమో సారంగి నీతులు దూరేదేమో ____ గుడిసెలు .

ప్రకటనలు