నా తెలంగాణ …

ఈ తెలంగాణ … ఈ ఉద్యమం , కేసీఅర్  మళ్ళీ ఢిల్లీ వెళ్ళి కాంగ్రేస్ వాళ్ళ సంకనాకుతుంటే నాకు  ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం కాస్తా  నాతెలంగాణ కొటి రతనాల వీణగా కన్నా కొటి భూతులవీణ గా అనిపించింది .

One thought on “నా తెలంగాణ …

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s