కినిగే పత్రిక …

కినిగే పత్రిక … ఇండియాలొ ఉన్నప్పుడు రొజూ పొద్దున్నే ఈనాడు పేపర్ చవందే రొజు మొదలయ్యేది కాదు ! అమెరికాకు వచ్చాక చిన్నగా ఈ-పేపర్ కు ఇప్పుడిప్పుడే అలవాటుపడిపొతున్నా ! అయినా ఇంకా ఏదొ వెలితిగా కొడుతుండేది .

ఇది నిన్నటి మాట .. నేను ఇండియాలొ ఉన్నప్పటినుంచి  కొద్దిగా ఈ బుక్స్ చదవటం అలవాటుచేసుకున్నాను , చాలా సౌకర్యంగాను ప్రశాంతంగా ఉండేది , కాని ఇక్కడి కొచ్చాక కినిగే వాళ్ళు ఒక పత్రిక ప్రారంభించారని చుసి ప్రయత్నిద్దాం ! అని అనుకున్నా ఎలాగూ ఫ్రీ ఏకదా !!! అని గూగుల్ ప్లే నుంచి ఉచిత పత్రికని దిగుమతి చేసుకున్నా , అద్భుతం  చాలా బాగుంది .మొబైల్ ఫొన్ లొ కుడా చాలా చక్కగా చదవడానికి అనుకూలంగా ఉంది ,  ఇది పత్రిక పై పలుకు .

చిత్రం

ఇక లొపలికి వెల్దాం , మొదటి ముత్యమె  శ్రీరమణ గారి వ్యాసం  ఇంకా లొపలికెలితే చాలా మంచి వ్యాసాలు ,కధలు  ఉన్నాయి . షొ చేయడానికి సరుకు దొరకని స్వాతి ని కొనుక్కొని పక్కనపడేసే బదులు  ఈ కినిగే పత్రిక ని ఫ్రీగా  డౌన్లొడ్ చేసుకొని ఆస్వాదించవచ్చు .

నావరకు ఇది ముత్యమే .. నిజం గా కినిగే వారు తెలుగు సాహిత్యానికి చేస్తున్న కృషి అభినందనీయం .

మీరు కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రయత్నించండి ….

http://patrika.kinige.com/

గూగుల్ ప్లే లింక్

https://play.google.com/store/books/details/Meher_B_Kinige_Patrika_December_2013_Telugu?id=woRSAgAAQBAJ

ప్రకటనలు